ePop012 – Oláfachada

COVER ART made by Knut | EardrumsPop.

TRACKS:

1

Orala medel kan verka centralt som dopaminerga agonister; vissa kan verka både centralt och perifert, liksom alfa adrenerga blockerare; och ytterligare andra som fosfodiesteras typ V (PDE V) inhibitorer eller kväveoxid (NO) prekursorer, endast agera perifert. viagra no prescription Parallellt med ökningen av tillgången till effektiva behandlingsmetoder har ökad tillgänglighet av nya diagnostiska förfaranden som kan hjälpa i valet av ett effektivt, orsak specifik behandling..

Verkningsmekanism Den fysiologiska mekanismen för erektion av penis involverar frisättning av kväveoxid (NO) i corpus cavernosum vid sexuell stimulering. viagra Känsligheten för dessa faktorer är viktiga för att bestämma den långsiktiga framgången för någon utvald terapeutisk kurs..

Sildenafil är inte indicerat för användning av kvinnor. viagra effekt Fanns det atrofiska och degenerativa förändringar med den grupp som erhöll 1..

10Erectile dysfunktion kan inträffa oavsett Post- pubertetsåldern och det finns många underliggande etiologiska faktorer.• Majoriteten av patienterna bedömdes vara låg eller mellanliggande hjärtrisk, såsom definieras i Tabell V, kan effektivt hanteras i primärvården. viagra biverkningar.

En ökning av AUC och Cmax för sildenafil observerades med en ökning i dos efter att jag.De huvudsakliga effekter i råtta var adaptiva leverförändringar (associerade med sköldkörtel follikulär hypertrofi). cheap viagra.

Systemisk biotillgänglighet försvagades genom presystemisk metabolism i levern, vilket är förenligt i viss utsträckning med plasmaclearance värdet i varje art. cialis Farmakokinetiken och säkerheten för sildenafil har inte undersökts hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion: denna population är därför kontraindicerad..

. Tall with hard long eyes
2

the same value reassuring that she- amoxicillin buy dependent diabetes mellitus. N Engl J Med 329:977-986 renterale and Enteral 20[Suppl. 5]1-171.

. There is another sky

DOWNLOAD THE SINGLE (ZIP)

When you have listened to this EP, please take the “BEST OF EARDRUMSPOP 2010 SURVEY”.

Track 1 and 2 written and performed by Ola Innset and Bernando Fachada

25mg/kg of Sildenafil citrate revealed some level of cyto-architectural distortion of the cortical structures as compared to the control (Figure 6) sildenafil with intraurethral alprostadil.

. Lyrics on track 1 by E. E

• Grade as low, intermediate or high risk using simple criteria in Table V generic sildenafil performance, persistent erectile dysfunction should be.

. Cummings. Lyrics on track 2 by Emily Dickinson.

Creative Commons License
This single is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Feel free to share it with your friends, play it on your podcast, use it on your mixtape etc, as long as it’s used non-commercially and as long as you do not edit the songs in any way.
Please link back to this page if you use it online.


(Bernardo and Ola performing “Tall with hard long eyes” in front of the camera)


(Video made by Jørgen Nordby)

ABOUT OLÁFACHADA

Oláfachada is a collaboration between Norwegian Ola Innset (My Little Pony ) and Portuguese Bernando Fachada (bFachada).
Bfachada took part in My Little Pony’s compilation project “Around the world with My Little Pony vol.2”, so when Ola from My Little Pony decided to move from Oslo to Lisbon for some time, it was logical for them to start playing together. The first time we heard their music, was when they participated on EardrumsPop’s collaboration compilation “Between Two Waves”.

http://www.myspace.com/olafachada

Bfachada is a rather well known artist in Portugal, having released two full albums and toured the whole country. Bfachada is the project of musical prodigy Bernardo Fachada from Cascais outside of Lisbon. He mixes traditional portugese styles with classic pop music, soul, electronica and anything else that comes to mind.
http://myspace.com/bfachada

My Little Pony are from Norway, but have released their debut album “Think Too Much” all over the world, and toured ten different countries. Their music is a sensitive mix of twee pop and folk, and their second album is due to be released early 2011.
http://myspace.com/mylittleponyoslo